miercuri, 26 iunie 2013

Ziua Drapelului Naţional

Şi pentru că astăzi este Ziua Drapelului Naţional, iată, din cadrul volumului amintit, închinarea maestrului:

Noi apariţii rebusiste: RONDELURILE REBUSIŞTILOR de Nelu DUMBRAVĂ


Atenţie, rebusmaniaci! 
Semnalez aici cu multă plăcere, apariţia volumului de rondeluri dedicate prietenilor rebusişti de către un maestru în arta „rebuso-rondeliană” cu aplicaţie pe Facebook!

Rondelul - specie rebusistă ?
 Rondelul, această poezie scurtă cu formă fixă, are un refren şi o rimă care trimit la dans. Şi chiar este un dans rondelul… Un dans al neuronilor, un vals pentru „homo ludens”.
          Acum vin şi întreb: rebusul, acest joc al minţii, nu este tot un dans al neuronilor ?
         Volumul de faţă adună între copertele sale 90 de rondeluri. Mare parte dintre ele au fost generate de sentimentul de prietenie rebusistă, mai veche sau mai nouă, recuperată sau înfiripată în grupul REBUS constituit pe Facebook cu doi ani în urmă.
          Rebusistul este un fel de atlet al literaturii şi artei, având cunoştinţe din varii domenii, precum şi uşurinţa criptării noţiunilor în definiţii spirituale, enciclopedice, umoristice.
          Cutreierând zeci şi sute de biblioteci în căutarea pirandelliană a unui autor, personaj sau replici, nolens, volens rebusistul se contaminează şi împrumută o existenţă literară, exersând, mai mult sau mai puţin profesionist, actul creaţiei, devenind scriitor, sau dramaturg sau poet, ca orice român care se respectă.
      În ce mă priveşte, rebusistul din mine a devenit memorialist la pierderea unui prieten şi poet la descoperirea unui grup de prieteni, fie el şi virtual.
       Jocul „de-a rondeluitul” derivă, probabil, tot din încadrarea în formă fixă a celor 13 versuri ale rondelului, aidoma încrucişării într-un careu 13/13 a cuvintelor, ideilor sentimentelor. Varianta rondelului umoristic e posibil să fie o translare în rime a definiţiei metaforice şi umoristice abordată frecvent în compoziţiile mele rebusiste.
      Prezentul volumaş de rondeluri nu are pretenţii literare. Înscrieţi-l, mai degrabă, în aria şarjelor prieteneşti, a cuvintelor care cultivă armonia dintre oameni. Iar pe autor nu-l judecaţi prea aspru, nu-l cârcotiţi. Daţi-i, mai bine, o bere. Fie ea şi virtuală. Prietenii de pe Facebook ştiu de ce...
                                                                                                                                Autorul

TRANSFORMARE (polindrom)

Trimite soluţia la rubrica de mai jos, intitulată "comentarii"

REFĂCUTĂ DIN CIOBURI (biverb ilustrat)

Trimite soluţia la rubrica de mai jos, intitulată "comentarii"

PLUMBI RĂTĂCIŢI (careu de definiţi)

                                                                    de Paul ONEAŢĂ

sâmbătă, 22 iunie 2013

vineri, 21 iunie 2013

Noi apariţii rebusiste: "Alb şi negru" nr. 15A apărut numărul 15 al revistei Cercului Rebusist „Alb şi Negru” din Bârlad. Revista cuprinde careuri şi alte jocuri rebusiste foarte atractive, care aparţin atât membrilor cercului rebusist bârlădean, cât şi altor autori consacraţi sau cercuri rebusiste din ţară.
            Pentru relaţii sau colaborări, doritorii se pot adresa lui Ionel Şerban, Str. Vărăriei nr. 3, Bl. D2, sc. B, ap. 27, Bârlad, cod. 731220, jud. Vaslui, tel. 0335/804205 şi 0741/565783 sau e-mail: serban_ionel60@yahoo.com   
dodorebus@yahoo.com

CONSTITUŢIE (antogramă anagramată)

Trimite soluţia la rubrica de mai jos, intitulată "comentarii"

Ce vrăji a mai făcut... Simona ?! - AŞTEPTÂND UN TREN (criptografie)

Trimite soluţia la rubrica de mai jos, intitulată "comentarii"

HALOIMĂS (careu de definiţii)

                                                                de Ionel PÂNCOTAN