luni, 30 martie 2020

joi, 26 martie 2020

SĂRBĂTORITUL (meta-rebus cu rocadă)

Dedicaţie enigmistică însoţită de LA MULŢI ANI !
Click pe imagine pentru a o mări
Trimite soluţia la rubrica de mai jos, intitulată "comentarii"
Toate răspunsurile vor fi publicate după cca. două săptămâni

Epigrame de Petru Ioan GÂRDA

La zi aniversară, urăm prietenului Petru Ioan GÂRDA
sănătate maximă şi LA MULŢI ANI !
Epigrame apărute în revista REBUS IDEAL
Click pe imagine pentru a o mări
Petru Ioan GÂRDA

IARNA (triverb)

Trimite soluţia la rubrica de mai jos, intitulată "comentarii"
Toate răspunsurile vor fi publicate după cca. două săptămâni

ZET DAT LA GAZETĂ ! (careu de definiţii)

de Gheorghe GÂNDU 
Careu apărut în revista SPHINX

vineri, 20 martie 2020

Noi apariţii: 10 PICTORI (volum de rebus şi enigmistică)

Atenţie, rebusmaniaci!
A apărut volumul de careuri tematice şi enigmistică al maestrului Serghei COLOŞENCO. Iată un fragment din prefaţa intitulată
O PARIMIE HORAŢIANĂ ÎN ROL DE ŞARADĂ:

           “Rebusul, îndeobşte, este o manieră ludică de a te insinua în mentalul celui care acceptă o metodă insolită de descoperire şi înţelegere a bobului de realitate pe care o vrea mai bine consolidată. E limpede că eu mă adresez celor cu cunoştinţe decente despre acest “joc”, cărora le sunt străiine prejudecăţile. Iar dacă e şi deprins cu zbenguiala nuanţelor, va intui rapid că, în toate ipostazele lui, rebusul este o aglomerare iscusită de eufemisme. Definiţiile sunt, astfel, nişte trimiteri ingenioase, dezvăluind, în final, “imaginea” reală, concomitent cu satisfacţia, de inegalat cu altele asemenea, a… dezlegătorului.
            Varietatea “jocului” de rebus este nelimitată, fiindcă nelimitată este şi galeria temelor şi a subiectelor din care se nutreşte. […]
            Iată-l acum pe Profesor “atacând” un sector vast al artei lumii, departe însă de a-i fi necunoscut, dar care l-a interesat doar când şi când, nu în funcţie de conjuncturi, ci mânat de credinţa că o dată măcar, cândva, va realiza o carte relativ masivă. […]
            Crezul său unic îl voi rezuma prin apoftegma ciceroniană “Ut sementem feceris, ita metes”, în româna modernă însemnând “Cum vei munci, aşa vei dobândi”. […]
            Profesorul Serghei Coloşenco, prin convingerile sale drepte şi, mai abitir, prin pasiunea cu care-şi dublează puterea de muncă, ne arată că drumul nostru, al omenirii, este spre lumină, iar pentru asta e nevoie să dăm cu tifla disperării şi neîncrederii, dezbinării şi răutăţii. […]
            Cartea aceasta, ca şi celelalte - multe - ale lui Serghei Coloşenco, e o contribuţie la eradicarea… răului.
Gruia Novac”