duminică, 9 august 2020

Carte: ÎNTRE IERI ŞI MÂINE de Gheorghe LEU

Ziua de ieri mi-a fost luminată de o surpriză extrem de plăcută: am primit, prin bunăvoinţa autorului, volumul de versuri al maestrului Gheorghe LEU. Iată, mai jos coperta I, însoţită de coperta IV şi un fragment din prefaţa cărţii, realizată de George CORBU:

Între timp, umoristul
„Ajuns la vârsta patriarhilor, medicul brăilean Gheorghe Leu, unul din stâlpii epigramei contemporane, desfăşoară o efervescentă activitate literară, graţie unui pilduitor, în toate privinţele, elan creator [...].
Aflat, cum sugerează titlul cărţii, între două evoluţii temporale - ieri (trecutul) şi mâine (viitorul) -, poetul şi epigramistul Gheorghe Leu nu ignoră nici unele dintre racilele de azi (ale prezentului, deci) în care se înscrie existenţa sa spirituală, fiind unul dintre martorii credibili chemaţi a înfăţişa, cu talent, subtilitate de spirit şi acuitate, stigmate ale actualităţii, aşadar de acum, cu atât mai pregnant cu cât este nenumit în titlu, ci numai sugerat, căci ce altceva poate fi între ieri şi mâine? [...]
Venind din spaţiul de legendă al Dunării albastre, al unor povestitori de geniu precum Panait Istrati şi Fănuş Neagu, dar şi al clasicului epigramist Ştefan Tropcea (1905-1986) [...], incurabilul brăilean Gheorghe Leu se situează în prima linie a umoriştilor contemporani prin verva, spontaneitatea şi neodihna inspiraţiei, prin tematica majoră a creaţiilor sale şi, nu în ultimul rând, prin partitura stilistică a acestora, menită a-i reliefa reflexivitatea deloc surprinzătoare pentru cel ce îşi îmbracă ideile în haina generoasă a umorului”. 
                                                                          GEORGE CORBU 
                                                                          Preşedinte U.E.R.

Un comentariu: