marți, 7 februarie 2017

VIN ÎN... CASCADE (sinagramă)

Trimiteţi soluţiile la rubrica de mai jos intitulată "comentarii"
Toate răspunsurile vor fi publicate după cca. două săptămâni.

10 comentarii: