duminică, 3 iulie 2016

C.E.-2016-DE OBÂRŞIE (metabiverb epentetic)

Trimite soluţiile la rubrica de mai jos, intitulată "comentarii"
Toate răspunsurile vor fi publicate după cca. două săptămâni.

6 comentarii: